A Győri Pénzügyőr Klubnál 22 éve folyamatosan Bárkovics Sándor volt a klub vezetője. A 82. évének időszakában a közben gyakrabban jelentkező mozgásszervi, lábfájás és egyéb nem kommentált problémák miatt, jobbnak látta, ha a vezetőségválasztásnál nem jelentkezik újabb évekre vezetőnek. Bárkovics Sándor nyugalmazott pénzügyőr őrnagy fegyelmezett, pontos, szigorú ember, tisztelte a kollégákat, halk szavú, mindig barátságos és mosolygós. Amikor szigorúan akart reagálni sem tudja felemelni hangját, de bölcs tanácsokkal látott el bennünket. Bárkovics Sándor augusztus 20-án tölti be 83. életévét, éli aktív kertészkedő életét, bár már gondolkodott a zártkertjének eladásáról. Tudtuk már jó ideje, hogy az idén valóban nyugdíjba vonul.

Az 1961 évi pénzügyőri tevékenysége sok mindent elárul. Elmondása szerint beosztottból előadó, majd csoportvezető lett a pénzügyőri szakaszon, gyökeres változást hozott számára az 1992-ben a megyei nyomozó hivatal megalakulása, amelynek győri parancsnoka lett. A nyomozás mindig is érdekelte, hiszen beosztottként is kiemelkedően jó felderítő volt -nyilatkozta több alkalommal Sándor. Furfangos volt, mert még gyermekkorára is emlékezett, hogy édesanyja hová rejtette el a fináncok elől az engedélyezetten felüli bort, pálinkát. Erről kötetlen kihelyezett taggyűlésen mindig hallhattunk. A megyei nyomozóhivatal parancsnoksága hét évig tartott. Csatlakozott az 1993-ban megalakult győri nyugdíjasklubhoz, amelyben nem voltak húszan. Beválasztották a vezetőségbe és 1999-től négyévenként egyhangúlag megválasztottak klubvezetőnek, amit a mai napig gyakorolt. Kereste az utódját, úgy tűnik meg is találta.

A klub taggyűlésen 2021.június 09-én szép számú klubtag jött össze a Győri Nádor utcai székházban, ahol a fő napirendi pont a vezetőségválasztás volt. Bárkovics Sándor köszöntötte a résztvevőket majd elmondta miért is fontos ez az összejövetel. A beütemezett vezetőségi választás a pandémia miatt elmaradt, most volt lehetőség megtartani. Az eddigi vezetés nevében lemondott, majd felkérte Szobota Gyula választási bizottság elnökét a választás levezetésére, a jegyzőkönyv vezetésre Baloghné Naszádos Katalint javasolta, akit a jelenlévő tagság egyhangúan elfogadott, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Szobota Gyula választási bizottság vezetője ismertette a szavazás menetét, majd kiosztotta a szavazó lapokat. Amíg a szavazatok számlálása tartott az elkövetkezendő kirándulásokról, programokról Jáni Lajos (e cikk írója) tájékoztatta a tagságot. A kirándulások időpontjáról is megállapodás született.

Megszakítva a beszámolót, a szavazatok összeszámlálása után a választási bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét. A megválasztott új vezetőség: Babinyecz Gábor Klubvezető, Téglás Jánosné Gazdasági és pénzügyi felelős, Jáni Lajos Kulturális felelős.

Az új vezetőség nevében megköszöntük Bárkovics Sándornak az eddigi vezetői tevékenységét, de továbbiakban is számítunk tapasztalatára, valamint tagságára. Következett a kirándulások időpontjának a pontos meghatározása a jelenlévő tagság beleegyezésével.

  1. Dinnyés- Székesfehérvár- Ászár Matyi pince megtekintése, autóbusszal;
  2. Budapesti városnézés vonattal.

Továbbá bejelentettem, hogy tervezünk a második félévben kerti partikat, kihelyezett taggyűléseket a klubtagok saját birtokain, ahol fő szempont lesz az őszi NAV NYOSZ által szeptemberben rendezendő főzőversenyen való részvételünk, benevezünk a halászlé főzésbe.

Gratulálok az új klubvezetőnek Babinyecz Gábornak, akit a tagság egyöntetűen megválasztott klub vezetőnek a Győri Pénzügyőr Klub élére. Remélem töretlen lesz a bővülő taglétszámmal és a pártoló tagokkal az együttműködésünk. Részemről telhetően a legtöbbet megteszek, hogy a klub tagjai, pártoló tagjai jól érezzék magukat és minél aktívabb tevékenységet fejtsenek ki a közös összejöveteleken, a kirándulásokon, hisz a járványos időszak egy időre elszakított egymástól bennünket. Kívánom a klub tagjainak, hogy a jövőben egészséges életmóddal, annak megőrzésével a hátralévő életünkben minél jobb, érdekesebb gondtalan megélhetésben legyen részünk, figyeljünk egymásra. A volt klubvezetőnek kívánok jó egészséget, gondtalan életet és aktív életet a pénzügyőr klubunkban.

Képeket Talpas Balázs klubtagunk és én készítettem. (Jáni Lajos)