A honlap működésének célkitűzései, elvei

 

A NAV NYOSZ honlapjának alapvető célja a Szövetség közel 2500 tagjának és lehetőség szerint a NAV és jogelődjei mintegy 10000 nyugdíjasának informálása, szórakoztatása, továbbá a NAV-hoz kötődő és attól független olvasók tájékoztatása a Szövetség életéről, eseményeiről, eredményeiről.

Mindezeket úgy kívánja megvalósítani, hogy a közzétett anyagok politika és hirdetés mentesek legyenek. Ezért tudatosan nem tesz közzé politikai állásfoglalást, véleményt, nem reklámozza vállalkozások termékeit, szolgáltatásait. (Ez alól kivételt képez a pályázati úton elnyert támogatást nyújtó szervezet nevének és a támogatás formájának közzététele.)

A szerkesztők feladata, hogy a megjelentetésre szánt anyagokat a fentiek tekintetében ellenőrizzék. A közzétett anyagokért a felelősséget minden esetben a cikk szerzője, vagy a közzétett anyag aláírója viseli.

A beküldött fényképekért a beküldő tartozik felelősséggel, melynek során köteles alkalmazni a személyiségi jogok védelmével, az érintett hozzájárulásával kapcsolatos szabályokat.

A szerkesztőknek, illetve a Kommunikációs szervezetnek szánt üzeneteket a “Kommunikációs kapcsolatok” részben jelzett módon és e-mail címekre lehet továbbítani.

(Horváth Attila  alelnök, kommunikációs vezető)

 

Kommunikációs szervezet

 

Kommunikációs vezető

Horváth Attila alelnök

Irányítja valamennyi kommunikációs csatorna főszerkesztőjének, szerkesztőinek működését.

Kapcsolatot tart a külső médiával, szakmai szervekkel.

 

A NAV NYOSZ Facebook oldalának napi szerkesztői:

Bogschützné Gados Júlia (hétfő)

Fischer Péter (kedd)

Horváth Attila (szerda)

Jáni Lajos (csütörtök)

Veress László (Péntek)

beugró szerkesztő: Regula Tamás

 

A NAV NYOSZ Honlap szerkesztője és üzemeltetője

Zelenka Ildikó

beugró szerkesztő: még nincs

 

a MI Lapunk 

Főszerkesztő

Bogschützné Gados Júlia

A szerkesztőbizottság tagjai

 dr. Bálint László 

Bozányné Nemes Rita

Horváth Attila

Horváth Zoltán

 Untener Erika

Kommunikációs kapcsolatok (mit, hova, hogyan)

 

A megjelentetésre szánt anyagokat az alábbi módon kérjük továbbítani felénk:

1. Csak a Honlapra szánt anyagokathonlap@navnyosz.hu e-mail címre kérjük megküldeni. 

A szöveges részt egy .doc,  .docx vagy .odt kiterjesztésű fájlban kérjük. A beűtípus nem kötött.

Egy anyag publikálásához maximum 25 fotó csatolható, ami darabonként nem haladhatja meg az 500 kB nagyságot.

Bármilyen kérdéssel vagy előzetes egyeztetés végett a honlap szerkesztőjét meg lehet keresni a honlap e-mail címére írt levéllel.

2. Amennyiben a Facebookon is szeretnék megjelentetni az anyagot, vagy csak a facebookon, akkor jelezve a publikáció helyét  a navnyosz.kommunikacio@gmail.com e-mail címre kell küldeni.

Észrevétel esetén az alábbiak szerint várjuk a jelzéseket:

A Honlappal kapcsolatban honlap@navnyosz.hu, másolatban navnyosz.alelnok@gmail.com 

A Facebook oldallal kapcsolatos észrevételeket pedig a  navnyosz.alelnok@gmail.com e-mail címre lehet küldeni.