Ahogy a nagyok szokták, a „vezető hírekkel” kezdem. A Szövetség kommunikációs teamje június 3-án, pasaréti értekezletén a következő döntéseket hozta:

  • Az elnökség döntésének megfelelően a napi szerkesztő június 7-től a hónap végéig – reggeli bejelentkezése után – csak a tagok, olvasók által beküldött anyagokat teszi közzé.
  • A fenti időtartam lejárta után a facebook oldal heti szerkesztésre tér át. A heti ügyeletes szerkesztő – döntése szerint – egy héten két, vagy három alkalommal tesz fel posztokat az oldalra, (kivéve a gyászhíreket és a határidős információkat). (Poszt alatt nem az őrszemes rendőrt, hanem a facebookra felrakott bejegyzést értem.)
  • Függetlenül attól, hogy a beküldő mit, hol szeretne megjelentetni, az anyagokat a kommunikacio@gmail.com e-mail fiókba kell küldeni. Minden szerkesztő kötelessége, hogy a hozzá (az ő e-mail címére) beérkező anyagokat a fenti címre továbbítsa.

Előzmények

A kommunikációs felmérést tárgyaló elnökségi ülés azzal zárult, hogy tetszetős, jó az új honlap, szükség van A Mi Lapunk kiadványra, melynek következő száma mindenképpen nyomtatott formában is fog elkészülni. A facebook oldallal kapcsolatban egyes elnökségi tagok azt jelezték, hogy túl sok és érdektelen, a szerkesztők által írt, illetve máshonnan átvett anyag. Az elnökség ezért a facebook oldal további feladatairól, sorsáról nem döntött, hanem egy hónapos próbaidőt írt elő, amely alatt a szerkesztők a döntéseknél ismertetett módon járnak el. Az elnökség a következő ülésén értékelni fogja a tapasztalatokat.

Az említett felmérésből az volt leszűrhető, hogy a válaszoló tagok többsége nem naponta, hanem hetente, vagy ritkábban nézi meg a facebook oldalt. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség napi szerkesztésre. A döntésnél írtam a sürgős, határidős információkat rövid időn belül közzétesszük, de nem fogjuk a beérkező, időhöz nem kötött anyagokat aznap, vagy másnap posztolni, hanem a majdan kialakuló időközönként.

A közös kommunikációs fiók kezdetben működött, aztán a beküldők és szerkesztők különböző megfontolásai miatt az diverzifikálódott. Újbóli és egységes alkalmazása azért lényeges, mert így minden szerkesztő (beleértve a honlapét is) látja, hogy mi érkezett, mi az, ami már közzétételre került, mi az, ami még posztolásra, megjelenítésre vár.

Az értekezletről

Mint, ahogy a klubok tagsága, mi, a kommunikációs team tagjai is örültünk a személyes találkozás lehetőségének, melyet szabadtéren, a PSE Pasaréti úti sporttelepén tartottunk meg. Jutott ugyan némi idő a kötetlen beszélgetésre is, azonban sok volt a téma, így sokat vitatkoztunk, mire az egyes döntések megszülettek.

A megbeszélésen részt vett dr. Kaizinger Tibor, a szövetség elnöke is. Bozányné Nemes Rita kettős szereposztásban „lépett fel”, egyrészt, mint a szövetség titkára szervezte, dokumentálta az összejövetelt, másrészt, mint a szerkesztői csapat „bedolgozója”, annak „rendes tagja”, maga is véleményt formált.

Áttekintettünk sok technikai jellegű feladatot. Ezek közül a legfontosabb a harmadikként ismertetett döntés, de beszéltünk a fiók „karbantartásáról”, az anyagok archiválásáról, a facebook oldalra érkező értesítések üzenetek időbeni kezeléséről, az arra való reagálásról.

A fentieken kívül sok, a tartalmat, az oldal látogatóinak aktivitását érintő témát is végig beszéltünk. Azt megjegyzem, hogy az elsőként ismertetett döntést nehéz szívvel hoztuk meg, még akkor is, ha fegyelmezett nyugalmazott kormány tisztviselőként, illetve nyugállományú pénzügyőrként el kellett fogadnunk az elnökség döntését. De ezt nem tettük nyugodt szívvel. Az egyik – elnökségi – álláspont az, hogy a csak beérkező anyagok posztolása megmutatja a látogatóknak, hogy milyen kicsi a közreműködői hajlandóság és nagyobb aktivitásra ösztönöz mindenkit.  A szerkesztők egy részének véleménye viszont az volt, hogy egy hónapnyi szünet után azokat a bejegyzéseket sem fogják keresni, amiknek korábban sikere volt, még ha nem is a klubokról szólt, és időnként máshonnan átvett írásokat tartalmazott, (ilyen pl. a megemlékezés jeles napokról, a kertészet, a napi vers, az utazási ajánló, a tanácsok időseknek). A következő hónap eldönti, kinek volt igaza.

Döntést kellett hoznunk abban is, hogy a szerkesztő, aki maga is klubtag ezután írhat-e saját nevében bármilyen anyagot az oldalra. Úgy határoztunk, hogy őket sem érheti hátrányos megkülönböztetés, írhatnak, de másik szerkesztő fogja azt posztolni.

Azt szomorúan konstatáltuk, hogy azoktól a kluboktól, akiknek nyílt, vagy zárt saját oldaluk, csoportjuk van, nem érkezik anyag. El vannak saját kis mikroközösségükben. Szeretnénk elérni, hogy az ő életük is példa és tipp lehessen másoknak. Hozzá akarunk járulni, hogy a klubok tagjai a szövetséghez tartozást is mindinkább magukénak érezzék.

Az is szóba került, hogy elindítunk egy segélyszolgálatot, mely kezdetben útmutatásokat adna a feltett, általánosítható kérdésekre, később, ha lenne rá elég vállalkozó a klubok és az elnökség állományából, egyéni segítséget is adna a rászorulóknak. Ennek előkészítését rövidesen elkezdjük.

Azt is jelzem, hogy a felmérésben „tudósítónak” jelentkezett társaink összehívására és felkészítésére a járványhelyzet figyelembe vételével – az említett elnökségi ülés után sort kerítünk.

Befejezésül álljon itt a stáblista, akik azt vállalták, hogy népszerűsítik a szövetséget, szórakoztatják a klubtagokat:

A Mi lapunk főszerkesztője: Bogschützné Gados Júlia

Honlap szerkesztő: Zelenka Ildikó

A facebook oldal szerkesztői:

Bogschützné Gados Júlia

Bozányné Nemes Rita (majdnem szerkesztő)

Fischer Péter

Horváth Attila

Jáni Lajos

Veress László

 

A fenti kommunikációs team koordinátoraként azt kívánom, hogy veletek / Önökkel közösen tegyük még látogatottabbá, színesebbé facebook oldalunkat, ismertebbé, elismertebbé a NAV NYOSZ –t.

 

Horváth Attila