Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a szövetség elnöke, dr.  Kaizinger Tibor október 26-ára. Az ülésen három – előre jelzett – hiányzó kivételével minden elnökségi tag részt vett. Tekintettel a gyorsan született döntésre, valamint az utazások mérséklésére, videó konferencia formájában tekintettük át a sürgős, fontos feladatokat és hoztuk meg a döntéseket.

  1. A gazdálkodás, valamint a támogatás felhasználása terén javulás mutatkozik, miután a járványhelyzet lehetővé tette az intenzív klubéletet, az országos szövetségi rendezvények megszervezését, azonban van 25 olyan klub, amelyik a fizető tagok után meghatározott támogatást nem, vagy nem teljes mértékben használta fel. Feladat továbbra is a tervszerű és a klubélethez kapcsolódó célszerű gazdálkodás. Amennyiben a klub nem tudja a támogatást felhasználni, arról az elnökség jelzést vár, hogy a szükséges intézkedéseket megtehesse.
  2. A szövetség titkára, Bozányné Nemes Rita a beérkező javaslatok alapján eszközbeszerzési listát állított össze a tavaly visszafizetett, fel nem használt támogatás esetleges felhasználására, melyet az elnökség eljuttat a döntéshozókhoz.
  3. Az elnökség elvetette a küldöttgyűlésen javasolt névváltoztatást, azaz gróf Lónyay Menyhért nevének felvételét. Ennek oka, hogy a megváltozott név nem fejezné ki a szövetség kötődését, tagjainak összetételét.
  4. Az elnökség kifejezi abbeli szándékát, hogy csatlakozik gróf Lónyay Menyhért születése bicentenáriumának megünnepléséhez.
  5. Az elnökség úgy döntött, hogy – tekintettel a járványhelyzet súlyosbodása esetén esetleg szükséges újabb kényszerintézkedések miatti korlátozásokra – a fotópályázat eredményhirdetését, a tervezett kiállítás mellőzésével, mielőbb megtartja. Ennek megszervezésével Horváth Attilát bízza meg.

A fenti megbízás alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy az eseményre november 9-én 10 órakor kerül sor Budapesten, a Mátyás utcában.

  1. Az elnökség döntött az irodalmi pályázattal kapcsolatos díjazási kérdésekben.
  2. Horváth Attila tájékoztatást adott a NEA 2022-es kiírására beadandó pályázat helyzetéről. Az elnökség a laptopok beszerzésére kidolgozott pályázat beadását szükségesnek tartja.
  3. Veress László javasolta a NAV NYOSZ, illetve jogelődje megalakulása – 2022-ben esedékes – 30 éves évfordulójának megünneplését, melyet az elnökség elfogadott.

Az elnökségi ülés – a videó konferenciákon korábban megszokotthoz hasonlóan – gyorsan és hatékonyan végezte ismét feladatát.

Horváth Attila alelnök