Néhány napja tizenegyen felkerekedtünk, hogy sétáljunk az északnyugat-délkelet irányú Fundoklia-völgyben, mely  a Tétényi-fennsík nyugati részén fekszik. A házunktól nagyjából egy kilométerre, a Dévai utcában van a tanösvény bejárata. Ha valaki autóval érkezik, itt le is tud parkolni.

A közel 1,5 km hosszú, 20–50 m széles, 10–15 m mély, enyhén kanyargó völgy keleti irányban 200–400 m széles platóban folytatódik. Az aszóvölgyet a pleisztocén idején vájta ki a törésvonalak mentén lefolyó csapadékvíz. Alapkőzete a 12-13 millió éves, szarmata mészkő, melynek az országban itt van az egyik legnagyobb kiterjedésű, felszínre is bukkanó előfordulása. A változatos geomorfológiájú területen a dolomitra jellemző porló felszínek, kőfolyások, meredek letörések, lépcsők, mészkőbordák és a nagy kiterjedésű platók egyaránt megjelennek. A völgy több mesterséges barlangüreget rejt, melyek egykori kőfejtők maradványai. Hasonlóan egykori bányászat eredménye a völgyvégi, 2–4 m magas löszfal is.

A völgy északnyugati  része régészeti oltalom alatt álló, világhírű, sokrétű, ősemberi vadásztelep, ahová a 30-35 000 évvel ezelőtti időszakban rendszeresen visszatértek a Neandervölgyi ősemberek. Az ásatások során több ősemberi életformára utaló maradványt találtak. 37 állatfaj mintegy 50 000 csontja, köztük barlangi medve, barlangi oroszlán, gyapjas orrszarvú, mamut csontok, kavicsból készített szerszámok kerültek elő.

A völgy középső és délkeleti, általunk is bejárt területe  helyi jelentőségű természetvédelmi terület, a Natura 2000 hálózat tagja. A közel sík felszínbe bevágódó, meredek falú, kanyargó völgy egyedülálló tájképi érték.

A völgy flórája kiemelkedően gazdag. A területről mindeddig 317 db hajtásos növényfaj  került elő. A fokozottan védett fajok száma 2, a védett fajok száma 33. A  fokozottan védett  a magyar gurgolya és a Szent István-szegfű, védett például a csinos árvalányhaj, a délvidéki árvalányhaj, a tavaszi hérics, a sárga len és az árlevelű len. Ritka védett faj a turbánliliom és a törpe mandula. Lokális jelentőségű faj a völgyalji erdőkben élő 8-10 tő gyertyán, van néhány molyhos tölgy is.

Az itt élő gerincesek és gerinctelenek száma több százra becsülhető. A leírt fajokból 58 védett, 4 fokozottan védett. Fokozottan védett faj a pannon gyík, a kuvik, a gyurgyalag és a magyar futrinka. Ritka védett faj a bikapók, a sisakos sáska, a fűrészeslábú szöcske és a fürj.

1986 tavaszán a Fundoklia-völgy súlyos veszélybe került. Budapest és Pest megye szemetét akarták itt elhelyezni. A terv felháborodást, illetve lakossági tiltakozást váltott ki.  A Fundoklia-völgy 1999 tavasza óta helyi jelentőségű védett terület, 2004-től pedig a Natura 2000 hálózat tagja. A völgy fejlesztésének leglátványosabb eredménye a 2009 decemberében átadott Fundoklia-tanösvény.

A tanösvény hossza 1,7 km és két szakaszból áll: az 1,1 km hosszú szárazgyepi szakasz a platón és a délies lejtők felső peremén vezet, a középhegységi üde gyertyános–tölgyesek hangulatát idéző erdei szakasz 600 m hosszú és a völgyaljban halad.

Igazán könnyű kis túra, nálunk a legfiatalabb túrázó két és fél éves volt. Igaz a végén kellett neki egy kis segítség.