A Győri Pénzügyőr Nyugdíjas Klub történetét Bárkovics Sándor Klubvezető ismeri a legjobban:

A klub 1993 nyarán alakult meg 15 fővel. Az összejövetelen a klub tagjai Csuri Jánost klubvezetőnek, Bella Jenőt pénztárosnak választották meg. A klub tagsága az akkori megyei parancsnokság és pénzügyőri szakasz nyugdíjasaiból alakult. Nem sokáig tartott a választott vezetők tevékenysége mert egészségi állapotukra való tekintettel 1995 őszén lemondtak, ám tagságukat továbbra is fenntartották. A klub tagsága ezután Horváth Kázmért klubvezetőnek, Tóth Bálintot pénztárosnak választották meg. A klubvezető egészségi állapotának romlása miatt lemondott. 1999 őszén a tagság új elnöknek Bárkovics Sándort választotta meg klubvezetőnek, aki jelenleg is betölti ezt a tisztséget. A pénztárosi teendőket Tóth Bálint vállalta, aki 2017. márciusig, a választásig töltötte be ezt a feladatát, ám tagságát továbbra is megtartotta, jelenleg is a klub tagja. A Pénzügyőr nyugdíjas klub létszáma 2014-ig kisebb változásokon ment át. A 2004 évi Unióba való belépéssel, a Határvámhivatalok megszűnésével Vámosszabadi, Hegyeshalom nyugdíjasai, majd 2015-ben a rajkai és óvári vámhivatalok nyugdíjasai is csatlakoztak a Győri Pénzügyőr Nyugdíjas Klubhoz. A klub tagsága a 2017 évi márciusi választás alkalmával Bárkovics Sándort továbbra is klubvezetőnek, Babinyecz Gábort pénztárosnak, Jáni Lajost kultúrfelelősnek választotta, akik jelenleg is végzik feladatukat.

Klubunk 2015 nyarán Győr Városi Nyugdíjas Szövetségbe is belépett 18 fővel. Majd napjainkra kibővült 36 főre. Az időközben 2011-ben megalakult az APEH Arrabóna Nyugdíjasklubbal szintén jó társklubi kapcsolat alakult ki. 2012-től kirándulásainkat nagy százalékban közösen szervezünk, valamint az évzáró taggyűlést is vacsorával, zenés óévbúcsúztatással.

Tagságunk jelenlegi létszáma 42 fő rendes tag, 2 fő tiszteletbelitag, 8 fő pártoló tag – összegzi a klub tevékenységét Bárkovics Sándor klubvezető.

Klubtagjaink a győri volt megyei parancsnokság épületének tárgyaló termében, az idei évtől a Nádor utca 25 szám alatti NAV Váminformációs Központ épületének előadó termében jönnek össze. A klub fő célkitűzése, hogy a klubélettel változatossá tegyük a nyugdíjas éveinket, amelyen a tagság fele rendszeresen megjelenik, ám a járványveszélyes időszakban gyakran szerveztünk kihelyezett taggyűléseket. Köztudott, hogy a nyugdíjas semmire nem ér rá, de a változatos programokra a klubtagok többsége szakít időt és eljön a klub összejövetelekre, amit minden hónap második szerdáján délután tartunk.

A találkozásinkhoz a termet, az Igazgatóság vezetése rendszeresen biztosítja számunkra. A klub összejöveteleinket mindig valamilyen program megszervezésével tartjuk. Rendszeresen megemlékezünk és köszöntjük tárgyjutalommal a kerek évfordulós születésnaposokat, farsangolunk, megünnepeljük a Nőket, amikor mód volt rá a Hévizi Gyógyházban pár napos kikapcsolódásra hívtuk meg a nőtagjainkat. Színházba megyünk, városi sétát terveztünk, évzáróként zenés, táncos összejövetellel búcsúztatjuk az óévet, amelyet az adóági nyugdíjas klubbal közösen szervezünk. A klub tevékenységünk fénypontját a kirándulások jelentették. Az ország különböző városait vettük célba, közösen fedeztük fel hazánk szépségeit, kultúráját. Az autóbuszos és a vonatos kirándulás szervezést a jelentkezők arányában alkalmaztuk. A teljesség felsorolása nélkül, ellátogattunk Székesfehérvárra, Bory-várba, Esztergomba, Fehérvárcsurgóra, Kőszegre, Salgótarjánba, Szegedre, Szolnokra, Pécsre, Rév-Komáromba az Andrásnap vásárba és ezek a kirándulások sok nyugdíjas kollégának a fiatal éveit idézték fel. A távolabbi helyekre, illetve külföldre szervezett kirándulásainkat a NAV NYOSZ Arrabona Adóügyi Nyugdíjas Klub tagjaival közösen szervezzük.

Összejöveteleinken találkozhatunk aktív kollégáinkkal, és érezhetjük a törődést, az odafigyelést, hogy nem felejtettek el bennünket fontosak vagyunk számukra, hisz idővel ők is nyugdíjba vonulnak. Klubtevékenységi működéshez nem csak terem biztosítását kapjuk, de támogatást is kapunk a NAV vezetésétől.

A központi rendezvényeket a NAV NYOSZ évenként megrendezi, kivéve a járványveszély időszakát, amely keresztülhúzta számításainkat. Főzőversenyeket, sportnapokat szervez, melynek célja, hogy lehetőség legyen a többi nyugdíjas klubtagokkal találkozni, beszélgetni. A felkészülést tagjaink portáján végeztük, ahol egyben a kihelyezett taggyűlést is megtartottuk.

„A MI Lapunk” című újságban, immár online oldalon, a honlapunkon, a szövetség Facebook oldalán klubunk életéről, eseményeiről, a vezetőség döntéseiről rendszeresen beszámolunk. Egyik tagunk – e sorok írója – Facebook oldalon a szerkesztői feladatokat is ellát.

Tagságunk az elmúlt év óta bízik abban, hogy a régi megszokott klubösszejöveteleket, kirándulásokat ismét zavartalanul megtehessük. Bizakodunk abban, hogy a világméretű járvány az oltakozással véget ér és élhetjük a megszokott, boldog nyugdíjas éveinket.

Jáni Lajos, kulturális felelős