Furcsa érzések kavarognak bennem, amikor papírra vetem ezt a kis beszámolómat! Egyszerre tölti el öröm és bánat a szívemet!

Örülök annak, hogy több mint egy éves kihagyás után a járvány harmadik hullámának lecsengésével újra tudtunk találkozni klubtársainkkal! Viszont szomorú vagyok amiatt, hogy az utóbbi pár hónapban sajnos elveszítettünk értékes embereket, klubtársainkat, barátainkat!

Most, június 18-án tudtuk megtartani a rendes körülmények között, évente február hónapban esedékes beszámoló klubgyűlésünket, ami egyben tisztújítás is volt! Helyszín a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület székháza volt. Kicsivel több, mint a fele jelent meg a klubtagoknak, így határozatképesek voltunk.

Az összejövetelt azzal kezdtük, hogy megemlékeztünk a közelmúltban elhunyt társainkról. Hivatásos pénzügyőrök voltak: Győrösi Imre, Eszes Béla és Füzesi László. Ők három héten belül hagytak itt bennünket. Röviddel előtte távozott Klubtitkárunk férje: Bálind Misi is. Az A-4-es méretű fényképüket egy szál virág kíséretében kihelyeztük egy kis asztalra és négy szál gyertya meggyújtása mellett tisztelegtünk emlékük előtt. Isten nyugosztalja Őket!

Ezt követően jöttek sorra, a napirendi pontok.

A klubvezető beszámolója az elmúlt esztendőről, pénzügyi beszámoló, tervek a 2021-es évre vonatkozóan, jelölő bizottság és szavazatszámláló bizottság megválasztása, majd a szavazás.

Az előző ciklusban öt főből állt a vezetőség. Ők voltak: Horváth Zoltán, Bálind Mihályné, Eszes Béla, Gyóniné Dr. Nagy Marianna és Szöllősi Ferenc. A vezetőségből egy fő elhunyt, egy fő pedig nem vállalta a továbbiakban a feladat ellátását. Mivel az utóbbi években jelentősen csökkent a taglétszámunk, ezért úgy döntöttünk, hogy csak négy fős lesz a vezetőség. A következő ciklusban Horváth Zoltán, Gyóniné Dr. Nagy Marianna, Szöllősi Ferenc és Lovas János alkotják a vezetőséget. A küldöttek pedig: Horváth Zoltán elnökségi tag mellett Szöllősi Ferenc és Lovas János lesznek.

Az egyebekben beszéltünk az országos rendezvényekről is! Természetesen részt szeretnénk venni a Nyárbúcsúztatón, ahol tervezünk főzést és bíztató jel van arra nézve is, hogy benevezünk a főzőversenyre is. Nagyon várjuk az idősek napi „Orfeumot” és mindkét rendezvénynek szeretnénk aktív, tevékeny részesei lenni!

Tehát ha kissé még döcögve is, de újra beindul a klubélet! Ismét bekapcsolódunk a települési rendezvényekbe, őszre tervezünk színházlátogatást, újra szerveztem a tavaly szeptemberben elmaradt három napos Őrségi nagybuszos kirándulást, ismét szeptember végére. Örömömre szolgál, hogy már csak három szabad hely van. Ezen kívül szóba jöhet még több egy-egy napos kirándulás is.

Természetesen kitárgyalásra került a kommunikáció kérdésköre is. A jelenlévők véleménye szinte egybehangzó volt. Feltétlenül szükség van egy jól működő honlapra, a Mi lapunkra nyomtatott formában nincsen igény és csak elenyésző azoknak a száma, akik időnként ránéznek a facebookra!

A hivatalos részt követően elfogyasztottuk a Módra Misi által készített nagyon finom vegyes sertéspörköltet és az ügyes kezű asszonyaink által hozott finom sütiket. Jó hangulatú baráti beszélgetéssel ért véget az első járvány utáni összejövetelünk!

Küldök néhány fotót az összejövetelről.

                                                                                    Horváth Zoltán klubvezető