(Az írás a terjedelme miatt nem kapott helyet A Mi Lapunkban, így kértem a honlapon történő közzétételét.)

 

Bizonyára többen hallottak róla, akik a Facebookot, honlapot használják, azok tapasztalták is, hogy a szövetség elnökségének 2019-es döntése értelmében változások történtek a kommunikációs munkában, melynek koordinálási feladatait én „nyertem el”.

Az átalakítás egyik oka Csík Bálint, korábbi honlapszerkesztő e feladattól való visszavonulása és a honlap tárhely szolgáltatás megbízhatatlanságára vonatkozó jelzése volt. A másik feladatot az adta, hogy az elnökség úgy döntött, kell egy, csak a tagok számára elérhető információforrás, ahonnan közvetlenül tájékozódhatnak olyan adatokról, beszámolókról, ami csak ránk, a szövetség tagjaira tartozik. Harmadsorban felvetődött, hogy használjuk ki a Facebook gyors tájékoztatási lehetőségét.

Röviden összegezve, a honlap új tárhely szolgáltatónál, új formai megjelenéssel, fokozatosan megújuló tartalommal működik. A hírlevél szolgáltatása azok figyelmét is felhívja az újdonságokra, akik ritkábban látogatják a honlapot. A Csak tagoknak elérhető rovat megvalósult. A Facebook oldal létrehozásra került és már több mint egy éve működik.

A tapasztalatok összegyűjtésére, a további teendők meghatározása céljából felmérést indítottunk, melyben kértük a szövetség tagjait, hogy nyilvánítsanak véleményt a változásokról, valamint A Mi Lapunk szükségességéről, nyomdai előállításáról. A beérkezett számszerű és szöveges válaszokat összesítettük, melyről, valamint az elnökség közbenső döntéséről a következőkben – a hely szűke miatt – röviden számolok be.

Először az általános tapasztalatot, illetve a leszűrt következtetéseimet ismertetem:

A felmérésből és a szöveges kiegészítésekből, a beküldött anyagok számából az a következtetés vonható le, hogy a járvány súlyos károkat okozott a klubhoz, szövetséghez tartozás érzésében. (Ezt az elnöki beszámoló is alátámasztja, amelyben olvasható, hogy a fizető tagok létszáma jelentősen csökkent.) A klubvezetők és a klubtagok is belenyugodtak (beletörődtek) a járványhelyzet okozta bezártságba, érdektelenségbe. Ezt támasztja alá, hogy 45 klubból 25, illetve – az állítólag – megszólított 1328 tagból 441 válaszolt, ami ugyan tekintélyes szám, de a teljes tagsághoz viszonyítva kevés. Minden elnökségi tagnak, klubvezetőnek hozzá kell járulni a „károk mérsékléséhez”, a tagság megőrzéséhez.

A szöveges kiegészítésekből úgy tűnik, a klubok egy része a szolgálati-, vagy munkahely, illetve lakóhely, valamint a klubvezető integráló szerepén, erején nyugvó zárt mikroközösség, melynek saját belső (zömében zárt) információs kapcsolatai vannak. Ez egyrészt szimpatikus – a mi klubunknak is van ilyenje -, másrészt nem annyira hatásos, mert nem közvetlenül, hanem áttételesen kerül fel információ, ami részben pontatlanságot, részben többlet időt jelent(het). Az mindenesetre fontos következtetés nekem: hogy bár úgy beszélünk róla, hogy a szövetség klubjai, inkább úgy kellene, hogy az „önálló” klubok szövetsége. Ez jó néhány dolog újragondolását is igényli.

Ami szintén a szövegből szűrhető le, hogy a tagság öregszik és a régen nyugdíjba vonult társak nem képesek a mai kor eszközeit használni, csak olvasni akarnak. Manapság, amikor a személyes kapcsolattartás, a személyes ügyintézés néha nem lehetséges, amikor a család egy része távol van, akkor társainkat segíteni kell az Internet előnyeinek kihasználásában. Győri példa az un. Nagyinet képzés, amit a városi nyugdíjas szövetség indított anno. A klubokban képzésekkel kell, lehet változtatni ezen a helyzeten, felkérve az aktív NAV-osokat, külső szakembereket a közreműködésre, eszközökre kell pályázni, stb.

A kommunikációra vonatkozóan a válaszok alapján megállapítható, hogy a számszerű és szöveges válaszok zöme dicséri az új honlapot, a hírlevél szolgáltatást. Többen igénylik, mint ahányan elutasítják a Facebook oldalt. Jónak tartják ugyan a napi szerkesztést, ugyanakkor a többség hetente és ritkábban látogatja az oldalt. A Mi Lapunkat egyértelműen igénylik, de a válaszadók többsége nem kérné nyomtatva.

Nagyon sok javaslat is érkezett, de ezek megvalósítása majd a szerkesztői értekezlet után és akkor is csak a javaslattevők – azaz a tagok – aktív közreműködésével valósítható meg.

Az elnökségi ülés úgy határozott, hogy a klubélet beindulása után a felmérést meg kell ismételni, az újság következő számát mindenképpen – különös tekintettel a beszámoló közzétételére – nyomtatva kell előállítani. A Facebook oldal szerkesztését – miután egyes vélemények szerint sok az érdektelen és máshonnan megosztott bejegyzés – egy hónapra meg kell változtatni úgy, hogy a szerkesztők a be- és elköszönés kivételével csak a klubtagoktól, elnökségtől beérkező anyagokat tegyék közzé. Ez szerepelt az induláskori alapelvek között is, azonban a napi szerkesztők úgy gondolták, ha nem kapnak anyagot, kötelességük saját írással, megosztással feltölteni az oldalt. (Megjegyzem, korábban ez az újságunknál is gyakran előfordult.) E téren még sok mindent kell pontosítania a szerkesztőknek, többek közt: a szerkesztő, aki egyszersmind klubtag, írhat-e az oldalra, a klubtag saját élményeiről szóló írásainak „minősítése”, pl. jártam ott, vagy az időseknek szóló, máshonnan átvett tanácsok, vagy a versek sorsa? Az elnökség a következő ülésen újra visszatér a kommunikáció működésére.

Azzal zárom az összefoglalót, hogy kérem minden klubtag aktív közreműködését a következő felmérésben, valamint abban, hogy a tartalom ÁLTALUNK, RÓLUNK szóljon.

Horváth Attila alelnök, a kommunikációs feladatok koordinátora