Tisztelt Munkatársaim!

Január 26. a Nemzetközi Vámnap ünnepe és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal napja. A Vám Világszervezet idén is megfogalmazta azt a célt, ami a vámhatóságok, így a NAV számára is mottóként szolgál:

„A vámhatóságok a fenntartható ellátási lánc helyreállításának, megújításának és ellenállóbbá tételének szolgálatában”.

Azaz a világszervezet számba vette azt, hogy a vámhatóságok milyen eszközökkel tudnak szembe nézni a világot sújtó járvány következményeivel, miként tudnak aktívan hozzájárulni a fenntarthatóbb és konstruktívabb üzleti környezet kialakításához, valamint az előremutató megoldások felfedezéséhez.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt ez a kihívás a járványhelyzet váratlansága ellenére nem érte felkészületlenül. Az évek óta tartó korszerűsítés, digitalizációs fejlesztéseink, szakembereink tudása és hozzáállása megalapozta azt, hogy gyorsan és megfelelően reagáljunk erre a jelenségre. A NAV mostanra olyan, szakmailag és szervezetileg is olajozottan működő hatóságként van jelen a magyar gazdaságban, amely nemcsak a rendkívüli járványhelyzetre, hanem a változó vám- és adókörnyezetre is képes megfelelő válaszokat adni.

A rendkívüli járványhelyzet kezelése a NAV feladataiból adódóan a közteherviselés teljes spektrumában kihívásként jelent meg, a könnyítésekhez kapcsolódó új szabályok bevezetésében, a veszélyeztetett szektorok és nehéz helyzetbe került vállalkozások támogatásában, ügyfeleink tájékoztatásában, az elektronikus megoldások előtérbe helyezésében is. Nem utolsósorban pedig feladatellátásunkban továbbra is biztosítanunk kellett az „üzembiztos” működést, miközben munkatársaink egészségének védelmét is nagyon fontos szempontként kellett és kell szem előtt tartanunk.

Tisztelt Kollégák!

A Vám Világszervezet által megfogalmazott feladatok kapcsán hadd említsek néhány konkrétumot. A COVID-19 járvány elleni védekezéshez szükséges áruk behozatalával kapcsolatban a NAV-ra kiemelt szerep hárult. Az Európai Unió által bevezetett intézkedésekkel, így például a vám- és áfamentesség biztosításával összefüggésben a NAV az új jogi környezetnek megfelelve alakította ki vámellenőrzéseit, figyelembe véve a logisztikai folyamatokat is. Ennek markáns részét képezték az állampolgárok egészségének védelmét biztosító intézkedések, fókuszálva a szellemi tulajdonjogot és a termékbiztonsági követelményeket sértő áruk kiszűrésére. A rendészeti koncepció révén lehetővé vált, hogy a határokon felmerülő humánerőforrás-hiány esetén a Bevetési Igazgatóság gyors és nagy létszámú erősítést biztosítson.

Ebben a helyzetben is figyelemre méltó képesség, hogy Magyarországon a vámeljárások 100 százaléka gyakorlatilag elektronikusan zajlik. A járvány elleni védekezésben a részfolyamatokban is el kell kerülni a személyes találkozásokat, aminek egyik eszköze az elektronikus okmánybenyújtás, valamint a fizikai jelenlétű szemlék helyett az ugyancsak elektronikus megoldás, a távszemle lehetősége.

A NAV modernizálja vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszerét, ami különösen fontos az e-kereskedelem kapcsán 2021. július 1-jével életbe lépő változások és az utólagos ügyféli kérelmek teljes körű digitalizált feldolgozására vonatkozó igény miatt.

Mindezeken túl új helyzetet teremt, hogy az Egyesült Királyság által elfogadott megállapodás alapján az úgynevezett átmeneti időszak véget ért és az Egyesült Királyságot ma már, vámjogi szempontból harmadik országnak kell tekinteni. A NAV felkészült az ezzel járó forgalomnövekedésre és tájékoztatta ügyfeleit a változásokról.

A rendkívüli helyzetben való helytállás tehát nem a jó időben meghozott ad hoc intézkedéseken alapul, hanem az elmúlt tíz évet jellemző fejlődésen, új technológiákon, innovatív és lelkiismeretes munkánkon múlik. Hogy meddig tart a járványhelyzet, azt most még nem lehet megjósolni, de bízom benne, hogy az elmúlt évek eredményei hosszú időre képessé teszik a NAV-ot a rendkívüli események kezelésére és a változó világhoz való szüntelen alkalmazkodásra.

Ehhez kérem kitartásukat és köszönöm eddigi helytállásukat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal küldetéséhez méltó elhivatottságukat!

Dr. Sors László