Az utóbbi időben többször találkozhattunk a korábban nem sokszor emlegetett gróf Lónyay Menyhért volt miniszter nevével, tevékenységével.

A NAV NYOSZ jelentős sikerének könyvelhető el – ezt több megnyilvánulás és esemény is bizonyítja –, hogy Varga Mihály miniszter úr javaslatomra és kérésemnek eleget téve, kellő anyagi támogatást biztosított ahhoz, hogy méltó emléket állítsunk a volt miniszternek, aki jelentős szerepet játszott a pénzügyi igazgatásban és az önálló pénzügyőrség megalakításában.

dr. Varga Mihály miniszter úrnak írott kérés