Normál körülmények között a tavaszi hónapok valamelyikén szokás sort keríteni a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége éves összejövetelére, vagyis a küldöttgyűlésre.

Idén felforgatta életünket a COVID-19 nevű vírus. Mivel előírt kötelezettségünk eme értekezletet évente megtartani záros határidőn belül, kényszerűségből a nyár kellős közepét választotta az elnökség e fontos esemény időpontjául. Viszonylag kedvező a járvány-helyzet – ki tudja, mit hozna egy későbbi időszak… Arra mindenképpen számítottak a szervezők, hogy nyaralás, betegség, orvosi kezelések, unokázás, vagy a fertőzéstől való félelem miatt nem minden küldött vállalja majd a részvételt. Még az is előfordulhatott volna, hogy az ötven százalékot sem érjük el. Ennek ellenére 106 fő megjelent a 117 jelentkezőből. Miként Untener Erika, a szavazatszámláló bizottság elnöke megállapította, a küldöttgyűlés határozatképes volt.

Új helyszín

A vezetők közül egyedül dr. Minya Mihály pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója fogadta el az elnökség meghívását. Ez nagyon megtisztelő volt, s így legalább személyesen is meg tudta neki köszönni az elnök úr, hogy a NAV NYOSZ küldöttértekezletének rendelkezésére bocsátotta a székház tágas előadói termét. A járvány miatti biztonságos távolságtartás követelményének így eleget tudtunk tenni. Nem először kapott otthont e helyszínen NAV NYOSZ-rendezvény, gondoljunk csak a tavalyi SeniOrfeum körülményeire. Váratlan felkérés érte vendégünket Horváth Zoltán alelnök részéről, amelynek a dandártábornok úr maradéktalanul eleget is tett, rövidre fogott felszólalásában érdekes információkat osztva meg a hallgatósággal az igazgatóság munkájáról, a járvány okozta extrém helyzet kihívásairól, és a nagyszabású beruházásról, amely kényelmes munkakörülményeket hozott munkatársai és az ügyfelek számára. Köszönjük, hogy hivatali elfoglaltsága mellett áldozott ránk egy-két órát!

Beszámolók

Tavaly elbúcsúzott az elnökségtől és a Központi Adóklub vezetésétől dr. Bessenyei Gábor, de felajánlotta, hogy szívesen elvállalja továbbra is a közgyűlés levezető elnöki szerepkörét. Szigorúsága megmaradt: három percet adott minden felszólalónak, s dr. Kaizinger Tibor elnök, Horváth Attila és Horváth Zoltán alelnökök is igyekeztek rövidre fogni a beszédüket. Miután az elnöki és a gazdálkodásról szóló beszámolót is minden küldött előzetesen megkapta, nem kellett hosszú előadásokat tartani a témáról. Vilmányi Anikó gazdasági felelősnek inkább a feltett kérdésekre adott válaszolás jelentett feladatot. Kicsit kaotikus volt eddig a tagdíjbefizetésekkel kapcsolatos gyakorlat, amit az Alapszabály módosításával most remélhetőleg sikerült egyértelműen rögzíteni. Többségi szavazással elfogadták a küldöttek, hogy a klubok 2021-től a minden év december 31-ig befizetett éves tagdíjak után kapják meg a következő évi támogatást. Ezzel megszűnik az a gyakorlat, hogy töredék befizetésért töredék támogatást utaljanak a kluboknak. A módosítás tartalmazza azt a szabályt is, hogy legfeljebb két részletben fizethető a tagdíj, nem lehet elaprózni.
Üdítő volt a pénzzel kapcsolatos hozzászólások, kérdések, kritika vagy számonkérés között Horváth Zoltánné Böbe (Kelebia) szavait hallani. Arra hívta fel ugyanis a küldöttek figyelmét, hogy jó lenne egy kicsit kitekinteni a saját klubunkon túlra. Észrevenni, hogy mások is léteznek itt, a Szövetségen belül, s értékelni mindazok munkáját, akik energiájukból, idejükből, tehetségükből áldozva önkéntesként dolgoznak mindannyiunkért. Ennek a kb. 2200 főt számláló 46 klubnak a tagjai közül bárki hozzátehet a közösségi élet fejlődéséhez képessége, kedve szerint.

A NAV NYOSZ felügyelő bizottságának elnöke, Hajdú Miklósné, valamint a szociális és kegyeleti bizottság elnöke, Komor Géza röviden szóltak az elmúlt év eseményeiről, munkájukról. Mindkét bizottság tevékenységéről tájékoztatták korábban az olvasókat A Mi Lapunk hasábjain.

Veszteségeink

Nagy csapás érte a Szövetséget a tavalyi küldöttgyűlés óta: három tevékeny, energikus elnökségi tagját veszítette el. Elhunyt Géczy Attila, észak-magyarországi régiófelelős, akinek posztjára nem akadt jelentkező. Új megoldásként Gregorné Abonyi Ilona, a Miskolci Adóügyi Klub vezetője vállalta a régiófelelősi posztot úgy, hogy a miskolci két klub, és az egri klub alkotja az észak-magyarországi régiót. Az eddig ide tartozó balassagyarmati és a két salgótarjáni klub pedig csatlakozott a Csík Bálint vezette közép-magyarországi régióhoz.

Idén elveszítettük Nagy Gyula régiófelelőst, aki nagyon jól lendületbe hozta az észak-alföldi régió nyugdíjas klubjait, és az országos főzőverseny egyik szervezőjeként nevét megismerték nyugdíjasaink. A jövő évi tisztújító küldöttgyűlésig, átmenetileg Varga István, a Debreceni Pénzügyőr Klub vezetője vállalta el a régiófelelősi feladatokat.
Sok jó ötlettel járult hozzá a májusban elhunyt Netye Mihály elnökségi tag, kulturális és sportfelelős a Szövetség életéhez. Nélkülöznünk kell előre vivő ötleteit, mint amilyen utolsó „alkotása”, a gróf Lónyay Menyhért Emlékérem létrehozása volt. Ez a poszt üresen marad a jövő évi tisztújító küldöttgyűlésig. Be kellett tölteni azonban egy másikat, hiszen a jelölő bizottság korábbi elnöke szintén Netye Mihály volt. Az elnökség Csík Bálintot javasolta e feladatra.

A küldöttek megszavazták a javasolt változásokat, s elfogadták az elnöki beszámolót, a jövő évi költségvetést, és a bizottsági elnökök beszámolóját.

Kommunikáció

Tájékoztatást hallhattunk Horváth Attila alelnöktől a Szövetség három kommunikációs csatornájáról. Legrégebbi A Mi Lapunk, itt egyelőre nincs változás. A Csík Bálint alapította honlap viszont nagy átalakulás előtt áll, amelynek jeleit már észlelhetik az oda látogatók. Zelenka Ildikónak adta át Bálint a honlap gondozását. Új szolgáltatóval fogunk együttműködni a jövőben, s mindez együttjár az új külső és megújuló tartalom megjelenésével. Harmadikként elindult a Szövetség Facebook-oldala, amelynek egyik célja lenne a közösséggé kovácsolás elősegítése – nyugdíjasaink aktív közreműködésével. Hogy erre mekkora igény van, arra választ remélünk az év végén megismételt felméréstől. Addig is a jelenleg napi szerkesztőként posztoló öt önkéntes nyugdíjasunk igyekszik feltölteni az oldalt.

Elismeréseket adott át dr. Kaizinger Tibor elnök, amelynek részleteit külön bejegyzésben ismertetjük.

Nem hagyhatjuk szó nélkül a találkozót előkészítő Bozányné Nemes Rita titkár mindenre kiterjedő szervező munkáját, a lebonyolításért felelős Gregorné Abonyi Ilona jeles szereplését, a regisztrációt vezető Imre Józsefné precíz munkáját, a kitüntetetteket felkonferáló Kováts Gertúd elegáns közreműködését. Köszönet a munkájukért!

B. Gados Júlia