Csaknem egy éve tart már a COVID-19 vírus okozta világjárvány a maga megpróbáltatásaival. A közösségi élet szokásos menetét is korlátozva – néhány nyári hónapot kivéve – a NAV NYOSZ klubjaiban és elnökségében is szinte megállt az élet. Emlékezzünk, tavaly csak júliusban tudtunk küldöttértekezletet tartani, a korlátozó szabályok szigorú betartása mellett.

Majd elért bennünket a járvány második hulláma, és novembertől ismét be kellett zárkóznunk. Az informatika segítségével azonban mégis sikerült megvalósítani az év első elnökségi ülését. Előzőleg már két alkalommal tartottak szűkkörű elnökségit a járvány miatt biztonságosabb videókonferencia útján. A kipróbált módszert alkalmazva ezúttal minden elnökségi tag a saját otthonából vehetett részt a megbeszélésen. Mindez köszönhető Horváth Attila alelnöknek, aki megfelelő tudással és elszántsággal látott neki az informatikai összeköttetés feltételeinek megszervezéséhez.

A felkészüléshez szükséges előzetes anyagokat Bozányné Nemes Rita titkár asszony minden résztvevőhöz eljuttatta. Megkaptuk az instrukciókat a videókonferencia zavartalan lebonyolításához; a forgatókönyvet, amely meghatározta, hogy ki, milyen sorrendben és témában szólal meg; a Szövetség 2021. évi munkatervét; az elnökségi értekezletek tervezett időpontját és témaköreit; és a március 15-i kitüntetésre előterjesztendők névsorát. Mindezt Horváth Attila levezető elnök irányítása mellett egyöntetűen megszavazta a grémium.

Egyelőre nem tudható, hogy a járványhelyzet mikor teszi lehetővé a 2021. évi tisztújító küldöttértekezlet összehívását, ezért mindenki elfogadta dr. Kaizinger Tibor NAV NYOSZ elnök javaslatát, hogy erről az elnökség később határozzon. A küldöttértekezletre ugyanis akkor kerülhet sor, ha már minden klubnál megtartották a tisztújítást, majd ezt követően a küldöttek döntenek az elnökség további összetételéről. A Jelölő Bizottság elnöke, Csík Bálint jelezte, nevek ismertetése nélkül, hogy a leköszönő elnökség tagjai közül néhányan nem kívánnak ismét jelöltek lenni, tehát személyi változások várhatók a NAV NYOSZ elnökségében.

Jelenleg kétségtelenül hasznos, praktikus, és a legbiztonságosabb a számítógép és az internet használata ilyen alkalmakkor, főként, ha a máskor messzi városokból Budapestre utazó elnökségi tagokra gondolunk. Fegyelmezetten, pontról pontra haladtunk a napirend szerint. Kisebb-nagyobb technikai problémákat leszámítva végül is jól sikerült a debütálás. De, ugye, azért olykor-olykor majd találkozunk személyesen is…?

B. Gados Júlia